Ysgol Caer Elen

Daw derwen o fesen fach

Y Dderwen

Dewiswyd enw ein cylchlythyr tymhorol, 'Y Dderwen', gan aelodau’r Cyngor Ysgol. Bwriad cyhoeddi’r cylchlythyr yw rhannu llwyddiannau a gweithgareddau’r ysgol gyda disgyblion, rhieni a’r gymuned yn dymhorol. 

Gweler isod ein argraffiadau o'r gorffennol isod a hefyd ein cylchlythyr diweddaraf. 

Y Dderwen Pasg 2024: 

y dderwen caer elen pasg 2024.pdf

 

2018-19

 

 

Y Dderwen - Nadolig 2018 

Y Dderwen - Pasg 2019

Y Dderwen - Haf 2019

2019-20

 

 

Y Dderwen - Nadolig 2019

Y Dderwen - Pasg 2020

Y Dderwen - Haf 2020 - Llyfryn Lles

2020-21

 

 

Y Dderwen - Nadolig 2020

Y Dderwen - Haf 2021

2021-22

 

 

Y Dderwen - Nadolig 2021

Y Dderwen - Pasg 2022

Y Dderwen - Haf 2022

2022-23

 

 

Y Dderwen - Nadolig 2022

Y Dderwen - Haf 2023

Y Dderwen - Nadolig 2023